Ważne komunikaty - "Baśniowa Kraina" w Połajewie

Idź do spisu treści

Menu główne:


UWAGA!


        Dyrektor  Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Połajewie informuje,

że zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2019/2020  będą odbywać się

w terminie od 1 marca do 29 marca 2019 r.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobierać bezpośrednio w poszczególnych
oddziałach na terenie gminy Połajewo.

Wypełnione karty należy składać w oddziałach w nieprzekraczalnym terminie
do 29 marca 2019r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRÓBY ODEBRANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE

>>>Wejdź<<<

PROCEDURA  PRZYROWADZANIA I ODBIERANIA
DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE

>>>Wejdź<<<

Procedura postępowanie
w przypadku stwierdzenia wszawicy

w Publicznym Przedszkolu „Baśniowa kraina” w Połajewie
>>>Wejdź<<<


PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PRZEJAWIAJĄCYM AGRESJĘ
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
>>>Wejdź<<<

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA
UCZĘSZCZA DZIECKO GŁODNE LUB ZANIEDBANE
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
>>>Wejdź<<<

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE

>>>Wejdź<<<

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
NA  PLACU ZABAW, W CZASIE  SPACERÓW I ORGANIZOWANYCH WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
>>>Wejdź<<<

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PODCZAS  POBYTU
W  PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
>>>Wejdź<<<

PROCEDURA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
>>>Wejdź<<<

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego