Ważne komunikaty - "Baśniowa Kraina" w Połajewie

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRÓBY ODEBRANIA DZIECKA PRZEZ RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA BĘDĄCEGO POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE

>>>Wejdź<<<

PROCEDURA  PRZYROWADZANIA I ODBIERANIA
DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE

>>>Wejdź<<<

Procedura postępowanie
w przypadku stwierdzenia wszawicy

w Publicznym Przedszkolu „Baśniowa kraina” w Połajewie
>>>Wejdź<<<


PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PRZEJAWIAJĄCYM AGRESJĘ
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
>>>Wejdź<<<

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA
UCZĘSZCZA DZIECKO GŁODNE LUB ZANIEDBANE
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
>>>Wejdź<<<

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE

>>>Wejdź<<<

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
NA  PLACU ZABAW, W CZASIE  SPACERÓW I ORGANIZOWANYCH WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
>>>Wejdź<<<

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI PODCZAS  POBYTU
W  PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
>>>Wejdź<<<

PROCEDURA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „BAŚNIOWA KRAINA” W POŁAJEWIE
>>>Wejdź<<<

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego